Słupowysięgnik spawalniczy do profilowego cięcia, spawania rur i kolan Kistler seria ECM

Słupowysięgnik spawalniczy do profilowego cięcia, spawania rur i kolan Kistler seria ECM
Zastosowanie:

Słupowysięgnik spawalniczy  z pozycjonerem do profilowego cięcia, spawania rur i kolan - może służyć do zarówno cięcia jak i spawania prefabrykowany kolan giętych lub segmentowych.

Zestaw ECM jest wyposażony w 5 osi sterowanych kontrolerami PLC (oś 1: góra-dół do sterowania stołem roboczym w zależności od średnicy rury/kolana, oś 2: odchylenie kątowe stołu roboczego w zależności od zakrzywienia kolan, oś 3: sterowanie lewo-prawo palnikiem dla różnych kątów, oś 4: ruch góra-dół palnika dla automatycznej regulacji wysokości, oś 5: obrót lewo-prawo stołu roboczego) pozwalają one maszynie ciąć (cięcie gazowe lub plazma) i spawać (każda metoda, a opcjonalnie z oscylacją) łuki pod każdym kątem.
Całe programowanie oparte jest na menu, prostym do obsługi przez operatora.
Na początku procesu przedmiot obrabiany jest mocowany w uchwycie. Obszar roboczy jest ustawiany do zaprogramowanego wychylenia wraz z ustawioną wysokością do uzyskania osi obrotu. Palnik jest pozycjonowany nad osią obrotu rury/kolan i uruchamiany. Oś obrotowa obraca przedmiotem w zakresie 360 stopni, kompleksowo tnąc lub spawając łuk.

Typ słupowysięgnika spawalniczego Średnica robocze min. [mm] Średnica robocze max. [mm] Zakrzywienie kolana lub segmentu [stopnie] Prędkość obrotowa [mm/min]
ECM 630 100 630 0-90 2000
ECM 1200 100 1200 0-90 2000
PARAMETR
WARTOŚĆ
facebook
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij